Domov > Investície > Asfaltovanie ciest

Asfaltovanie ciest

Projekt : “Miestne komunikácie Vrícko, obnova a rekonštrukcia„ v rámci opatrení 3.4.2Obnova a Rozvoj obcí, program rozvoja vidieka a podporných fondov EU a vlastných zdrojov (úveru obce) vo výške 134 158, 11 €.

Projekt sa realizoval v súlade s potrebami obce riešiť sprístupnenie prašných miestnych komunikácií k rodinným domom, rekreačným domom a chalupám. Pod dlhodobej  realizácií výstavby obecnej kanalizácie, kde nedošlo k spätnej povrchovej úprave. Projekt sa pripravoval dva roky a stal sa prioritou obce. Opravilo sa 23 z 25 plánovaných ulíc v celkovej dĺžke 1826 bežných metrov o ploche 5222, 71 metrov štvorcových.

m