Domov > Investície > Separ. odpad: DOMČEKY

Bol zavedený od 1.1. 1993 v počte 30 kusov, v cene 83 709 € (252 181,- Sk) , s cieľom skvalitniť služby a servis v oblasti separácie komunálneho odpadu. Systém vývozu je uskutočňovaný v 2 mesačnom cykle