Domov > Organizácie > Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov na SlovenskuZákladná organizácia Vrícko

Základná organizácia JDS bola v našej obci založená dňa 24. marca 2003. Organizáciu založilo 31 seniorov na ustanovujúcej schôdzi. Prvý výbor ZO tvorili:

 • Predseda – p Ing. Miroslav Pazdziurko
 • podpredseda – p. Jozef Kačica
 • hospodárka – Katarína Prokšová
 • člen: Adolf Kuzman, Emília Schmídtová

Mikulášsky večierok pre seniorov vrátane detí, Maškarný ples pre detí, aleV súčastnej dobe má ZO JDS vo Vrícku 38 členov. V priebehu siedmych rokov činnosti nás navždy opustili 11 členovia organizácie.

Výbor základnej organizácie si vytýčil za cieľ zabezpečiť kultúrno- spoločenské vyžitie seniorov našej obce a v tomto duchu bol vypracovaný „Plán činnosti“. V priebehu siedmych rykov trvania organizácie bola uskutočnená celá rada podujatí ako: poznávacie autobusové zájazdy do Rajeckých Teplíc, na Oravskú priehradu, Pribylinu, Banskú Štiavnicu, Modrý Kameň, Zvolen, B.Bystricu. Na týchto zájazdoch sa zúčastňovali aj spoluobčania, ktorí nie sú v seniorskom veku, ale aj vnúčatá seniorov. Členovia základnej organizácie navštevovali aj divadelné a kultúrne podujatia v meste Martin ako Turčianske repete, návšteva omorného divadla.

V rámci obce organizácia poriada spoločenské posedenia k MDŽ, k mesiacu Úcty k starším, aj športový deň v rámci MDD. Organizujeme posedenia v prírode pri guľáši, ale aj pri opekaní. Uzatvorili sme Dohodu o spolupráci so susednou ZO Kľačno z Prievidského okresu.

Tieto akcie sú organizované za spolupráce s obecným úradom, obecným zastupiteľstvom a starostom obce. P. Františkom HIDEGOM, ktorý venuje našej organizácií veľkú pozornosť, za čo srdečne ďakujeme. ZO JDS úzko spolupracuje so ZO DHZ Vrícko.

Menu

 • Aktuálne podstránky:

 • Kontaktné údaje:

  Obecny úrad Vrícko,
  038 31 Vrícko
  Tel: 043 / 493 34 00
  Fax: 043 / 493 34 00
  E-mail: obec.vricko@orangemail.sk