Domov > Investície > Veľkokapacitné kontajnery

Veľkokapacitné kontajnery

Množstevná likvidácia komunálneho odpadu prostrednictvom zvozu vo veľkoobjemových kontajneroch sa zaviedlo v roku 1987-1988 na celom území obce. V súčasnosti sa využívajú v počte 4 ks pri jarnom a jesennom upratovaní. V minulosti boli rozmiestnené v celej obci celoročne, no z dôvodu enormnéhoanonymného nárastu produkcie komunálneho a množstevného, odpadu  zo stavieb, domácnosti a nárastu finančných nákladov na ich prevádzku, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o potrebe  prejsť na iný systém vývozu komunálneho odpadu zavedením kuka nádob (110 l ) , čím sa odstránila anonymita producentov  množstevného odpadu.

  • 1 ks- cena 567, 62 € (17 100,- Sk)
  • 4 ks- cena 2 270,48 € (68400,48,- Sk)