Domov > Organizácie > Hasiči-DHZ Vrícko


Warning: Creating default object from empty value in /data-web12/webs/vricko.sk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggfunctions.php on line 505

Dobrovoľný hasičský zbor

Založenie miestneho hasičského zboru nie je možné presne určiť, ale z údajov, ktoré sme získali od ešte žijúcich členov, tak to bolo v roku  1918, alebo v roku 1919, keď sa po 1.svetovej vojne domov vrátil Georg (Juraj) Debnár, ktorý bol na vojne feldvéblom a po návrate hneď začal organizovať hasičstvo. V začiatkoch mali ručnú prenosnú striekačku, ktorá sa ešte dnes nachádza v Požiarnej zbrojnici. Asi v roku 1926 dostali novú ručnú pojazdnú striekačku. Dostali ešte 4 uniformy, 4 prilby, 4 hasičské sekierky, 200 m hadíc, hasičský rebrík, trhacie háky a hasičskú trúbku na ohlasovanie požiarov. Vyobliekaní v uniformách a prilbách sa zúčastňovali aj na pohreboch. Veliteľom od roku 1918- 1919 bol Georg Debnár, trubačom Rudolf Tencer, od 1936- 1938 Ján Novosedlák. Písomnosti viedol Emil Bakala.

Po 2.svetovej vojne sa zase začalo pracovať v roku 1949, keď sa zo základnej vojenskej služby vrátil Šimon Ďuriga. Tento robil veliteľa a v roku 1953 absolvoval kurz veliteľov v Ústrednej škole v Martine. Veliteľa robil až do roku 1976. V týchto rokoch bola hasičská ochrana na Vrícku  dosť úspešná, pravidelne sa zúčastňovali na súťažiach v obvodových kolách. Niekoľkokrát sa zúčastnili  na okresnej súťaži v Turčianskych Tepliciach, raz boli na súťaži aj v Považskej Bystrici. Dlhé roky bol vo výbore aj Ján Novosedlák, ktorý vykonával funkciu hopodára- pokladníka ZO- do roku 1980. Ostatné funkcie sa pomerne často menili až do 70- tich rokov. V obci bolo v tomto období päť požiarov, ale všetky boli medzi prvou a druhou svetovou vojnou.

VÝBOR ZO ZPO VRÍCKO 1985:

 • Predseda: Adolf Humaj
 • Preventivár: Pavol Kuzman
 • Veliteľ: Ladislav Ceizel
 • Tajomník: Jozef Vrtík
 • Strojník : Roman Grebáč
 • Hospodár-  Pokladník: Anna Ceizelová

Historická striekačka

Ťahanú historickú konskú striekačku zakúpili obyvatelia obce Vrícko na prelome roku 1924- 1925 z dobrovoľnej zbierky obyvateľov a obecného fondu. Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1925 založili . Obyvatelia v tom období postavili drevenú hasičskú zbrojnicu.

Neskôr sa zakúpila druhá prenosná striekačka, ktorá počas vojnového obdobia sa už nezachovala. Celková renovácia obnovy historickej striekačky sa uskutočnila v rokoch 1999- 2000 k príležitosti osláv 75. výročia dobrovoľného hasičstva v obci.

Je to klenot, ktorý patrí k histórií, ale je akcieschopná.

Menu

 • Aktuálne podstránky:

 • Kontaktné údaje:

  Obecny úrad Vrícko,
  038 31 Vrícko
  Tel: 043 / 493 34 00
  Fax: 043 / 493 34 00
  E-mail: obec.vricko@orangemail.sk