Domov > Obec Vrícko > Poloha Obce

V západnom výbežku Turca v doline horského potoka Vríca, ktorý pramení pod vrchom Kľak, po oboch jeho stranách sa rozprestiera obec Vrícko. Leží v Lučanskej Malej Fatre v madmorskej výške 592 m (stred obce)- 1351 m (v chotári). Povrch chotára leží v pahorkatine a na svahoch Malej Fatry.Prevládajú tu bukové a jedľobukové lesy s prímesou smreka. Obec obkolesujú vrchy Dutá skala, Skalky (Olespak), Vrícke sedlo, Ostrá skala, Kľak, Reváň, Bukovec, Holice…

PODNEBIE A PRÍRODA

Podnebie v našom chotári je mierne. Teploty v lete sa pohybujú okolo 27° C a v zimných mesiacoch až na – 30 ° C. Pôda chotára je dosť chudobná. Skladá sa väčšinou z vápencového piesku, premiešaného s ornicou. Oblasť obce Vrícka je zaradená do pasienkarskej oblasti. V lesoch chotára sa nachádzajú zajace, srny a srnce, jelene a jelenice, líšky, kuny, diviaky a v poslednej dobe medvede a rysy. Na holiach nad dedinou rastie kvalitná horská tráva. Na lúkach a v lesoch sa nachádzajú i liečivé byliny, ako napr. Orlíček, Šalvia, Cyntária, Trezalka, Repík, Slez, Konvalinka , Horec a podobne.


View Vricko Ocú in a larger map