Domov > Samospráva > Komisie OcÚ

1. KOMISIE SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ A ŠKOLSTVA

 

Predsedníčka : p. Mgr. Iveta Hidegová

 

Členovia : p. Bc. Zuzana Pekáriková

p. Oľga Pazdziurková

p. Viera Ďurigová

 

2. KOMISIA FINANČNÁ

Predseda : p. Ing. Dagmar Hidegová

Členovia : p. Mária Jagelková

p. Ľudmila Troszoková

 

3. KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A EKOLÓGIE

Predseda : p. Zdenko Čerbák

 

Členovia : p. Martina Ďurigová

p. Miroslav Ťapuška

 

4. KOMISIA POŽIARNEJ OCHRANY A PREVENCIE

 

Predseda : p. Jozef Ondrašovič

 

Členovia : p. Ladislav Ceizel

p. Zuzana Hanusrichterová

p. Peter Ceizel

p. Ján Debnár

 

5. KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRE VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Predseda : p. Mária Jagelková

 

Členovia : p. Jozef Ondrašovič

p. Zdenko Čerbák

p. Ing. Dagmar Hidegová

p. Martina Ďurigová