Domov > Investície > Osvetlenie cintorína

Dlhodobou túžbou obyvateľov bolo riešiť elektrifikáciu cintorínov a súčasne i samotné osvetlenie. Uskutočnilo sa to v rámci projektu. Veľké množstvo práce bolo vykonané v rámci aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaných cez rôzne projekty obce. Hodnota tohto projektu bola 14 217, 49 € (428 216,- Sk).