Domov > Investície > Verejné osvetlenie obce

Verejné osvetlenie obce

V rámci úsporných opatrení sa počas obdobia 3 rokov sa modernizovalo verejné osvetlenie obce, kde došlo k výmene svietidiel zo 150 W na 32 W a lepšiemu pokrytiu plošného územia osvetľovacími bodmi podľa požiadaviek obyvateľov.
Hodnota tohto osvetlenia bola 2887,28 € (86 979 ,- Sk).