Domov > Obec Vrícko > Príhovor starostu Obce

frantisek_hideg Starosta obce: František Hideg

Predstavujem obec, ktorá leží v úbočí Lúčanskej Malej Fatry, vzdialenej od okresného mesta Martin 26 km. Z dedinky, ktorá bola nezaujímavá určená na zánik, s odstupom času sme sa snažili ju prebudovať na modernejšiu obec a hľadať si svoju prirodzenú cestu. Dnes v obci žije 457 obyvateľov a k nim sa pridáva cez 600 chalupárov. Prešlo i veľa sklamaní, vynaložilo sa maximálne úsilie na modernizáciu obce, ku ktorému priložili obyvatelia obce svoju prácu, um, aby sme dosiahli to, čo naša obec má. Môžeme povedať, že sme preskočili prah určitých rokov etáp samotného infraštrukturálneho vývoja. Toto hodnotenie najlepšie podáva svedectvo návštevníkov našej obce, o jej viditeľných zmenách z hľadiska kvality a spokojnosti života. Obec má svoje špecifiká, ktoré sa odzrkadľujú v zložitosti zabezpečovania služieb, nakoľko viac ako 60% nehnuteľností je len sporadicky na oddych a rekreáciu. Musíme obsiahnuť servis služieb na svoju rozlohu z finančných prostriedkov, ktoré sú smerované na kmeňových obyvateľov. Pred nami je veľa výziev, ktoré by obec posunuli ďalej, no musíme byť trpezliví a hľadať cestu, ktorá je pre obyvateľov najsprávnejšia. Našou snahou je v maximálnej miere hľadať priority a ísť cestou, ktorá má za cieľ stať sa modernejšou obcou.