Domov > Obec Vrícko > Kultúrne pamiatky > Kostol sv. Bartolomeja

RÍMSKO-KATOLICKÝ KOSTOL

DSC03293 RÍMSKO-KATOLICKÝ KOSTOL

Podľa kánonických vizitácií z roku 1731 a 1754 bol vo Vrícku už vyše 100 ročný kostol. Bol pomerne malý a mal sklopenú svätyňu. Keďže nestačil pojať veriacich, bol v roku 1787-1788 zväčšený tak, že z pôvodného kostola svätyňa, nanovo bola postavená loď, pokrytá rovným stropom. Kostol bol takto prebudovaný na trovy Kráľovskej univerzity v Budapešti, ako zemského panstva.

Kostol je zasvätený sv. Bartolomejovi apoštolovi a nesie na sebe štýl svojej doby. Hlavný oltár z prelomu 18. a 19. storočia, polychromovaná drevorezba má obraz apoštola Bartolomeja, olejomaľba na plátne. Bočný oltár Panny Márie je z roku 1715. Kostol má nad vchodom drevenú vežu. Predsieň kostola vybudovaná neskoršie. Kostol ešte pred zväčšním posvätil v roku 1715 stolnobelehradský biskup Lukáš Natali, ostrihomský sufragán.

Zvonica postavená v areáli kostola v roku má tri zvony, v súčasnosti na elektrický pohon.