Domov > Samospráva > Obecná knižnica

kniznica-01 kniznica-02

Okrem iných zaujímavostí obce Vrícko tu môžeme nájsť stále fungujúcu obecnú knižnicu. Táto knižnica existuje už od roku 1960 . Od uvedeného obdobia aždo roku 1970 bola pod vedením pani Anny Rohonciovej, od roku 1973 až do roku 1977 prevzala vedenie pani Ľudmila Zábojniková a od roku 1977 až dodnes spravuje jej činnosť pani Anna Ceizelová.

Každým rokom pribúdajú do jej políc nové a zaujímavé knižky, ktoré si môžu obyvatelia Vrícka, ale i miestni chalupári vypožičať. Na jej pulte môžete nájsť beletriu, knižky pre chovateľov a pestovateľov, či detskú, náučnú a dobrodružnú literatúru. Obec spravuje a financuje v rámci svojich možností nákup nového knižného fondu. Má snahu zachovať túto kultúrnu ustanovizeň pre možnosť ponúknuť obyvateľom modernizovaný knižný fond.

OTVÁRACIE HODINY: každý štvrtok 16:00- 17:00 hod.

Štatút Obecnej knižnice Vrícko
Štatút Obecnej knižnice Vrícko
StatutObecnejKniznice.pdf
Výpožičný poriadok
Výpožičný poriadok
výpožičný poriadok.pdf